dva - skloňovanie slova

Slovo dva je číslovka.

Čísla a rody čislovky:

  • množné číslo ženský rod: dve
  • množné číslo stredný rod: dve
  • množné číslo mužský rod (neživotné): dva
  • množné číslo mužský rod (životné): dvaja
Otázka Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív Kto / čo - dve
Genitív Bez koho / bez čoho - dvoch
Datív Dám komu / dám čomu - dvom
Akuzatív Koho / čo - dve
Lokál O kom / o čom - dvoch
Inštrumentál S kým / s čím - dvoma / dvomi
stredný rod
Nominatív Kto / čo - dve
Genitív Bez koho / bez čoho - dvoch
Datív Dám komu / dám čomu - dvom
Akuzatív Koho / čo - dve
Lokál O kom / o čom - dvoch
Inštrumentál S kým / s čím - dvoma / dvomi
mužský rod (neživotné)
Nominatív Kto / čo - dva
Genitív Bez koho / bez čoho - dvoch
Datív Dám komu / dám čomu - dvom
Akuzatív Koho / čo - dva
Lokál O kom / o čom - dvoch
Inštrumentál S kým / s čím - dvoma / dvomi
mužský rod (životné)
Nominatív Kto / čo - dvaja
Genitív Bez koho / bez čoho - dvoch
Datív Dám komu / dám čomu - dvom
Akuzatív Koho / čo - dvoch
Lokál O kom / o čom - dvoch
Inštrumentál S kým / s čím - dvoma / dvomi

Tvary slova dva

Správne tvary slova dva: dva, dve, dvom, dvaja, dvoma, dvomi, dvoch

Podobné slová: dvestotri dvestokrát dvestodvadsaťdeväť dvanásťkrát dvestotritisíc dvadsaťjedenkrát dvestošesťdesiattisíc dvetisícšesťdesiatsedem dvojný dvadsaťpäť dvoma dvestoosemdesiattisíc dvestotrinásť