praslen (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo praslen je podstatné meno (mužský rod (neživotné)), skloňuje sa podľa vzoru dub.

Hodnotenie slova: 3.5 (16 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív praslen prasleny
Genitív praslenu / praslena praslenov
Datív praslenu praslenom
Akuzatív praslen prasleny
Lokál praslene praslenoch
Inštrumentál praslenom praslenmi

Tvary slova praslen

Správne tvary slova praslen: praslenom, praslenmi, praslena, praslenov, praslen, praslenoch, praslenu, prasleny, praslene

Tvary slova praslen s predložkami: bez praslenu / praslena, od praslenu / praslena, do praslenu / praslena, z praslenu / praslena, k praslenu, o praslene, po praslene, pri praslene, v praslene, nad praslenom, pod praslenom, pred praslenom, za praslenom, s praslenom, bez praslenov, od praslenov, do praslenov, z praslenov, k praslenom, o praslenoch, po praslenoch, pri praslenoch, v praslenoch, nad praslenmi, pod praslenmi, pred praslenmi, za praslenmi, s praslenmi

Nesprávne (chybné) tvary slova praslen: prasleni, praslení, prasleniam, prasleniach, praslenou, praslenami


Podobné slová: prasnica, prasa, prasklina, prask, prasačník, prasnička, praskot, praslovančina, prasila, prasacina, praslička, prasačinec, prasnosť, prasknutie, prasiatko, praslica,

Rýmy na slovo praslen