Skloňovanie slova snehobiely

Slovo snehobiely je prídavné meno, skloňuje sa podľa vzoru pekný.

Rody prídavného mena a stupňovanie:

  • ženský rod: snehobiela
  • stredný rod: snehobiele
  • mužský rod (neživotné): snehobiely
  • mužský rod (životné): snehobiely
Hodnotenie slova: 3.25 (31)
Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív snehobiela snehobiele
Genitív snehobielej snehobielych
Datív snehobielej snehobielym
Akuzatív snehobielu snehobiele
Lokál snehobielej snehobielych
Inštrumentál snehobielou snehobielymi
stredný rod
Nominatív snehobiele snehobiele
Genitív snehobieleho snehobielych
Datív snehobielemu snehobielym
Akuzatív snehobiele snehobiele
Lokál snehobielom snehobielych
Inštrumentál snehobielym snehobielymi
mužský rod (neživotné)
Nominatív snehobiely snehobiele
Genitív snehobieleho snehobielych
Datív snehobielemu snehobielym
Akuzatív snehobiely snehobiele
Lokál snehobielom snehobielych
Inštrumentál snehobielym snehobielymi
mužský rod (životné)
Nominatív snehobiely snehobieli
Genitív snehobieleho snehobielych
Datív snehobielemu snehobielym
Akuzatív snehobieleho snehobielych
Lokál snehobielom snehobielych
Inštrumentál snehobielym snehobielymi

Tvary slova snehobiely

Správne tvary slova snehobiely: snehobielymi, snehobielu, snehobieli, snehobielych, snehobielej, snehobielym, snehobielom, snehobielou, snehobiely, snehobieleho, snehobiela, snehobiele, snehobielemu

Tvary slova snehobiely s predložkami: bez snehobielej, bez snehobielych, do snehobielej, do snehobielych, k snehobielej, k snehobielym, o snehobielej, o snehobielych, od snehobielej, od snehobielych, po snehobielej, po snehobielych, pri snehobielej, pri snehobielych, v snehobielej, v snehobielych, zo snehobielej, zo snehobielych

Odvodené tvary slova (nesnehobiely): nesnehobieleho, nesnehobielu, nesnehobielemu, nesnehobielou, nesnehobiela, nesnehobielych, nesnehobielymi, nesnehobiele, nesnehobielom, nesnehobielej, nesnehobiely, nesnehobieli, nesnehobielym

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo snehobiely: snehobyely, snehobjely


Podobné slová: snehový,

Slovné spojenia: snehobiela učiteľka, snehobiela škola, snehobiely lektor, snehobiely vedec, snehobiely kvíz, snehobiele dievča, snehobiele skúšanie,