Skloňovanie slova snehobiely

Slovo snehobiely je prídavné meno.

Rody prídavného mena a stupňovanie:

  • ženský rod: snehobiela
  • stredný rod: snehobiele
  • mužský rod (neživotné): snehobiely
  • mužský rod (životné): snehobiely
Hodnotenie slova: 3.25 (31)
Otázka Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív Kto / čo snehobiela snehobiele
Genitív Bez koho / bez čoho snehobielej snehobielych
Datív Dám komu / dám čomu snehobielej snehobielym
Akuzatív Koho / čo snehobielu snehobiele
Lokál O kom / o čom snehobielej snehobielych
Inštrumentál S kým / s čím snehobielou snehobielymi
stredný rod
Nominatív Kto / čo snehobiele snehobiele
Genitív Bez koho / bez čoho snehobieleho snehobielych
Datív Dám komu / dám čomu snehobielemu snehobielym
Akuzatív Koho / čo snehobiele snehobiele
Lokál O kom / o čom snehobielom snehobielych
Inštrumentál S kým / s čím snehobielym snehobielymi
mužský rod (neživotné)
Nominatív Kto / čo snehobiely snehobiele
Genitív Bez koho / bez čoho snehobieleho snehobielych
Datív Dám komu / dám čomu snehobielemu snehobielym
Akuzatív Koho / čo snehobiely snehobiele
Lokál O kom / o čom snehobielom snehobielych
Inštrumentál S kým / s čím snehobielym snehobielymi
mužský rod (životné)
Nominatív Kto / čo snehobiely snehobieli
Genitív Bez koho / bez čoho snehobieleho snehobielych
Datív Dám komu / dám čomu snehobielemu snehobielym
Akuzatív Koho / čo snehobieleho snehobielych
Lokál O kom / o čom snehobielom snehobielych
Inštrumentál S kým / s čím snehobielym snehobielymi

Tvary slova snehobiely

Správne tvary slova snehobiely: snehobiele, snehobieleho, snehobielemu, snehobielej, snehobielou, snehobiela, snehobieli, snehobielom, snehobielymi, snehobielym, snehobielu, snehobielych, snehobiely

Odvodené tvary slova (nesnehobiely): nesnehobielu, nesnehobielym, nesnehobielemu, nesnehobielom, nesnehobiele, nesnehobielymi, nesnehobielej, nesnehobiela, nesnehobielou, nesnehobieleho, nesnehobielych, nesnehobieli, nesnehobiely


Podobné slová: snehový,