Anglický jazyk » Slovná zásoba » Farby

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Slovná zásoba » Farby

Kvízové otázky z farieb: preklady zo slovenského jazyka do anglického a naopak. Dokážete odpovedať na otázku: What is your favorite color?

help
Orange po slovensky:


Pomalé načítavanie otázok ?