Anglický jazyk » Slovná zásoba » Farby

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Slovná zásoba » Farby

Kvízové otázky z farieb: preklady zo slovenského jazyka do anglického a naopak. Dokážete odpovedať na otázku: What is your favorite color?

help
Gaštanová (hnedo-oranžová) po anglicky:


Pomalé načítavanie otázok ?