Anglický jazyk » Konverzácie pre cestovateľov

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Konverzácie pre cestovateľov

Anglické konverzácie pre cestovateľov do anglicky hovoriacich krajín. Základné vety na dorozumievanie.

help
Keep your eyes open.


Pomalé načítavanie otázok ?