Anglický jazyk » Konverzácie pre cestovateľov

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Konverzácie pre cestovateľov

Anglické konverzácie pre cestovateľov do anglicky hovoriacich krajín. Základné vety na dorozumievanie.

help
Vlak do Mosky má hodinové meškanie.


Pomalé načítavanie otázok ?