Anglický jazyk » Slovná zásoba » Oblečenie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Slovná zásoba » Oblečenie

Kvízové otázky z oblečenia: preklady zo slovenského jazyka do anglického a naopak.

help
Sukňa po anglicky:


Pomalé načítavanie otázok ?