Filozofia » Antická filozofia

Vybrať vedomostnú kategóriu » Filozofia » Antická filozofia

Testové otázky o najvýznamnejších filozofoch staroveku.

help
Vyberte nesprávnu dvojicu "vlastnosť - prírodný živel" podľa Anaximandra:


Pomalé načítavanie otázok ?