Filozofia » Antická filozofia

Vybrať vedomostnú kategóriu » Filozofia » Antická filozofia

Testové otázky o najvýznamnejších filozofoch staroveku.

help
Autorom diela "Timaios" je:


Pomalé načítavanie otázok ?