Filozofia » Antická filozofia

Vybrať vedomostnú kategóriu » Filozofia » Antická filozofia

Testové otázky o najvýznamnejších filozofoch staroveku.

help
Vyberte nesprávne tvrdenie o Platónovom svete ideí:


Pomalé načítavanie otázok ?