Filozofia » Antická filozofia

Vybrať vedomostnú kategóriu » Filozofia » Antická filozofia

Testové otázky o najvýznamnejších filozofoch staroveku.

help
Za zakladateľa etiky sa považuje:


Pomalé načítavanie otázok ?