Biológia » Úvod » Dejiny biológie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Biológia » zvoliť podkategóriu

Otázky z úvodného učiva biológie, základná charakteristika biológie a živých organizmov.

help
Johann Gregor Mendel sa považuje za zakladateľa:


Pomalé načítavanie otázok ?