Biológia » Bunka » Štruktúra bunky

Vybrať vedomostnú kategóriu » Biológia » zvoliť podkategóriu

Otázky z úvodného učiva biológie, základná charakteristika biológie a živých organizmov.

help
Koľko membránových organel obsahujú prokaryotické bunky v porovnaní s eukaryotickými?


Pomalé načítavanie otázok ?