Biológia » Úvod » Biologické vedy a metódy

Vybrať vedomostnú kategóriu » Biológia » zvoliť podkategóriu

Otázky z úvodného učiva biológie, základná charakteristika biológie a živých organizmov.

help
Veda o vývoji druhu sa nazýva:


Pomalé načítavanie otázok ?