Biológia » Bunka » Štruktúra bunky

Vybrať vedomostnú kategóriu » Biológia » zvoliť podkategóriu

Otázky z úvodného učiva biológie, základná charakteristika biológie a živých organizmov.

help
Koľko mitochondrií sa zvyčajne nachádza v eukaryotickej bunke?


Pomalé načítavanie otázok ?