Biológia » Všeobecná charakteristika živých sústav

Vybrať vedomostnú kategóriu » Biológia » zvoliť podkategóriu

Otázky z úvodného učiva biológie, základná charakteristika biológie a živých organizmov.

help
U mnohobunkových živočíchov sa bunky zoskupujú do:


Pomalé načítavanie otázok ?