Hudobná teória » Časový priebeh hudby

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » Časový priebeh hudby

Otestujte sa otázkami o rytme, tempe či dynamike hudby.

help
Na označenie prednesu sa v hudbe nepoužíva pojem:


Pomalé načítavanie otázok ?