Hudobná teória » Časový priebeh hudby

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » Časový priebeh hudby

Otestujte sa otázkami o rytme, tempe či dynamike hudby.

help
Pojem "glissando" sa v hudbe používa na označenie:


Pomalé načítavanie otázok ?