Hudobná teória » Časový priebeh hudby

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » Časový priebeh hudby

Otestujte sa otázkami o rytme, tempe či dynamike hudby.

help
“Grave“ patrí medzi tempá:


Pomalé načítavanie otázok ?