Geografia » Európa - lokalizácia miest

Vybrať vedomostnú kategóriu » Geografia » Európa - lokalizácia miest

Lokalizácia najvýznamnejších miest Európy: európske mestá a ich umiestnenie v Európskych štátoch.

help
Štát, v ktorom sa nachádza mesto Gallivare


Pomalé načítavanie otázok ?
Baví vás geografia?
Navštívte online geografickú olympiádu
alebo geografia v digitálnej encyklopédii