Slovenský jazyk » Gramatika

Vybrať vedomostnú kategóriu » Slovenský jazyk » Gramatika

Ako ste na tom so spisovnou slovenčinou? Gramatika slovenského jazyka je strašiak aj pre skúsených jazykovedcov a slovenčinárov. Slovenský jazyk má asi najťažiu gramatiku zo všetkých jazykov sveta.

TIP Inteligentný slovník slovenských slov

help
Do akého slovného druhu zaraďujeme slovo "ver"?


Pomalé načítavanie otázok ?