Literatúra » Humanizmus a renesancia

Vybrať vedomostnú kategóriu » Literatúra » Humanizmus a renesancia

Vyskúšajte si Vaše vedomosti z humanistickej a renesančnej literatúry na Slovensku aj vo svete.

help
Do slovenskej humanistickej poézie zaraďujeme dvojicu básnikov:


Pomalé načítavanie otázok ?