Chémia » Karboxylové kyseliny

Vybrať vedomostnú kategóriu » Chémia » Karboxylové kyseliny

Názvy, štruktúra a vlastnosti organických kyselín.

help
Malonát je soľ kyseliny:


Pomalé načítavanie otázok ?