Literatúra » Klasicizmus vo svete

Vybrať vedomostnú kategóriu » Literatúra » Klasicizmus vo svete

Vyskúšajte si Vaše vedomosti zo svetovej klasicistickej literatúry.

help
Medzi najvýznamnejších predstaviteľov osvietenstva vo Francúzsku nepatril:


Pomalé načítavanie otázok ?