Literatúra » Matičné obdobie: od romantizmu k realizmu

Vybrať vedomostnú kategóriu » Literatúra » Matičné obdobie: od romantizmu k realizmu

Literárne,spoločenské a historické pomery v Matičnom období na Slovensku. Významné osobnosti tohto obdobia: Milan Hodža, Martin Hattala, Ján Palárik a Jonáš Záborský.

help
Z akých častí sa skladá dielo Dva dni v Chujave?


Pomalé načítavanie otázok ?