Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Bývanie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » zvoliť podkategóriu

Nemecké testy a kvízy, kvízové otázky: nemecká slovná zásoba (oblečenie, jedlo, zvieratá, miesta, bývanie ...),

help
Der Eingang po slovensky


Pomalé načítavanie otázok ?