Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Zamestnanie a povolania

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » zvoliť podkategóriu

Nemecké testy a kvízy, kvízové otázky: nemecká slovná zásoba (oblečenie, jedlo, zvieratá, miesta, bývanie ...),

help
Der Masseur po slovensky


Pomalé načítavanie otázok ?