Nemecký jazyk - kategórie


Popis kvízovej kategórie:
Nemecké testy a kvízy, kvízové otázky: nemecká slovná zásoba (oblečenie, jedlo, zvieratá, miesta, bývanie ...),

tréning | kvíz | test

Nemecký jazyk - kategórie kvízov

Slovná zásoba nemeckého jazyka rôznych oblastí. Preklad nemeckých slov do slovenčiny a preklad zo slovenčiny do nemeckého jazyka.

Nemecké vety: dopĺňanie slov do viet, správne poradie slov v nemeckých vetách, písanie nemeckých viet