Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Hodiny a čas

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Hodiny a čas

Čas - nemecké testy a kvízy: slovná zásoba z oblastí času a určovania hodín

help
Noc


Pomalé načítavanie otázok ?