Hudobná teória » Notové písmo

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » Notové písmo

Otestujte svoje vedomosti z notového písma - druhy nôt, ich zápis, zásady používania skratiek a značiek notového písma.

help
Tón, ktorý má v z názve koncovku –isis, je:


Pomalé načítavanie otázok ?