Dejiny » Pápeži

Vybrať vedomostnú kategóriu » Dejiny » Pápeži

Tu nájdete otázky týkajúce sa života pápežov, ich občianskych a pápežských mien a ich funkčných období.

help
V roku 2005 sa stal pápežom:


Pomalé načítavanie otázok ?