Dejiny » Pravek

Vybrať vedomostnú kategóriu » Dejiny » Pravek

Ako žili ľudia v praveku? Čo bolo charakteristické pre túto dobu? Skúste testové otázky v našej kategórii o praveku.

help
Dobu kamennú delíme na:


Pomalé načítavanie otázok ?