Chémia » Sacharidy

Vybrať vedomostnú kategóriu » Chémia » Sacharidy

Aké sú Vaše vedomosti o sacharidoch? Tu nájdete otázky o štruktúre, vlastnostiach a význame sacharidov.

help
Makromolekulové látky, ktoré v molekule obsahujú sacharidovú a proteínovú zložku, pričom sacharidová zložka je v prevahe, majú názov:


Pomalé načítavanie otázok ?