Dejiny » Starovek » Staroveký Egypt

Dejiny » Starovek » Staroveký Egypt

Vedomostné otázky zamerané na staroveký egypt, faraónov a iných panovníkov starovekého Egypta, pyramídy, ríšu Chetitov ...

Ktorý egyptský boh býva zobrazovaný s hlavou sokola ?