Geografia » Vesmír

Geografia » Vesmír

Otestujte svoje vedomosti o vesmíre a slnečnej sústave!

Koľko mesiacov má Urán?

Baví vás geografia?
Navštívte online geografickú olympiádu
alebo geografia v digitálnej encyklopédii