Autoškola » Vyhláška

Vybrať vedomostnú kategóriu » Autoškola » Vyhláška

Testy na získanie vodičského preukazu. Zákon o premávke na pozemných komunikáciách a vyhláška o podmienkach premávky vozidiel.

help
Pri vchádzaní na električkový koľajový pás a pri jeho prechádzaní vodič


Pomalé načítavanie otázok ?