Dejiny » Vynálezy

help
Prvý automobil zostrojil:


Pomalé načítavanie otázok ?