Vzdelávacie kurzy - Ekonómia

Katalóg firiem a ľudí poskytujúcich vzdelávacie kurzy, školenia, doučovanie, príprava na skúšky, maturity, prijímačky...

všetky vzdelávacie kurzy Ekonómia

nájdené vzdelávacie kurzy: 25   Popularita | Názov | Dátum vloženia

Školiace stredisko so širokou ponukou kurzov a školení v rôznych oblastiach. Kurzy mzdového, jednoduchého a podvojného účtovníctva. Školenia o zákonoch, zákonníkoch, novelách, daňových priznaniach. Školenia podnikateľského minima. Vizážistické kurzy.

Kurzy účtovníctva, ekonomické školenia a semináre, rekvalifikačné kurzy. Výuka v 25 mestách SR, lektori z praxe.

Organizovanie seminárov, kurzov a školení v oblasti daňovníctva, účtovníctva, práva, BOZP, ochrany pred požiarmi.

Kurzy, semináre, školenia a tréningy - účtovníctvo, dane, ekonomika, personalistika, jazyky. Školenia elektrotechnikov.

Ekonomické a právne vzdelávacie kurzy.

Organizovanie kurzov, školení, tréningov a ekonomického vzdelávania.

Vzdelávacie kurzy pre ekonómov, právnikov, pracovníkov obchodu a marketingu, manažérov. Vydavateľská činnosť.

Organizovanie vzdelávacích seminárov a kurzov v oblasti legislatívnej, personálnej, právnej, ekonomickej a daňovej.

Vzdelávanie ekonómov a účtovníkov prostredníctvom odborných školení.

Organizovanie seminárov a kurzov z oblasti sociálneho a pracovného práva, daní, účtovníctva, miezd a iných.