Vzdelávacie kurzy - Účtovníctvo

Katalóg firiem a ľudí poskytujúcich vzdelávacie kurzy, školenia, doučovanie, príprava na skúšky, maturity, prijímačky...

všetky vzdelávacie kurzy Účtovníctvo

nájdené vzdelávacie kurzy: 14   Popularita | Názov | Dátum vloženia

Školiace stredisko so širokou ponukou kurzov a školení v rôznych oblastiach. Kurzy mzdového, jednoduchého a podvojného účtovníctva. Školenia o zákonoch, zákonníkoch, novelách, daňových priznaniach. Školenia podnikateľského minima. Vizážistické kurzy.

Kurzy účtovníctva, ekonomické školenia a semináre, rekvalifikačné kurzy. Výuka v 25 mestách SR, lektori z praxe.

Kurzy, semináre, školenia a tréningy - účtovníctvo, dane, ekonomika, personalistika, jazyky. Školenia elektrotechnikov.

Organizovanie seminárov a kurzov z oblasti sociálneho a pracovného práva, daní, účtovníctva, miezd a iných.

Vzdelávanie dospelých v oblasti účtovníctva, daní, ekonomiky a práva, manažérske vzdelávanie. Vedenie účtovníctva.

Organizovanie školení, seminárov a kurzov pre účtovníkov s profesionálnymi lektormi.

Účtovníctvo, mzdy, personalistika. Preklady a tlmočenie zo slovenčiny do španielčiny a opačne. Kurzy španielčiny.

Kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho jazyka. Manažérske, marketingové a účtovnícke vzdelávanie.

Ekonomické semináre. Vedenie účtovnej, mzdovej a personálnej agendy.

Vzdelávanie v oblasti ekonómie, managementu, marketingu a práva - dane, účtovníctvo, riadenie, plánovanie, PR, IT a iné.