EkoSpace - vzdelávacie videá od autora

EkoSpace

Web: EkoSpace

Mikroekonómia a makroekonómia pre všetkých. Na stránkach autora nájdete ďalšie videá, dokumenty na stiahnutie (poznámky)...

Počet videí: 574
Počet kategórií: 2
Počet kapitol: 9

Náhodné videá autora

Vzdelávacie videá
Makroekonómia 2: Model IS-ELM (IS-ALM) 4
Mikroekonómia 1: Dopyt 3
Mikroekonómia 2: Dopyt 1
Mikroekonómia 1: Zlyhanie trhu 3
Mikroekonómia 2: Úžitok 1
Makroekonómia 2: SP a DG krivka (DAD krivka) 4
Mikroekonómia 2: Kapitálový trh 3
Podnik a podnikanie: Členenie podnikov 1
Makroekonómia 1: Hrubý domáci produkt 5
Mikroekonómia 1: Alternatívne ciele firmy