farba (Space cadet) [#1d2951]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbySpace cadet
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#1d2951
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(29, 41, 81)
RGB (percentuálne)11%, 16%, 32%
CMYK kód farby164, 126, 0, 174
CMYK (percentuálne)64%, 49%, 0%, 68%,
HSL kód farby226.2°, 47.3%, 21.6%
HSV kód farby226.2°, 64.2%, 31.8%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Space cadet. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #1d2951 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 11.4% červenej, 16.1% zelenej a 31.8% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 64.3% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 68.2% čiernej zložky.

RGB zložky farby #1d2951

Červená
(R)
11 %
Zelená
(G)
16 %
Modrá
(B)
32 %

CMYK zložky farby (164, 126, 0, 174)

Azúrová (Cyan)
(C)
64.3 %
Purpurová (Magenta)
(M)
49.4 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
68.2 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#e2d6ae
inverzná farba
#e22951 inverzná červená zložka
#1dd651 inverzná zelená zložka
#1d29ae inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Space cadet pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Space cadet

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)