farba (Navy blue bellflower (Konkikyō)) [#191f45]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyNavy blue bellflower (Konkikyō)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#191f45
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(25, 31, 69)
RGB (percentuálne)10%, 12%, 27%
CMYK kód farby163, 140, 0, 186
CMYK (percentuálne)64%, 55%, 0%, 73%,
HSL kód farby231.8°, 46.8%, 18.4%
HSV kód farby231.8°, 63.8%, 27.1%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Navy blue bellflower (Konkikyō). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #191f45 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 9.8% červenej, 12.2% zelenej a 27.1% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 63.9% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 72.9% čiernej zložky.

RGB zložky farby #191f45

Červená
(R)
10 %
Zelená
(G)
12 %
Modrá
(B)
27 %

CMYK zložky farby (163, 140, 0, 186)

Azúrová (Cyan)
(C)
63.9 %
Purpurová (Magenta)
(M)
54.9 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
72.9 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#e6e0ba
inverzná farba
#e61f45 inverzná červená zložka
#19e045 inverzná zelená zložka
#191fba inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Navy blue bellflower (Konkikyō) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Navy blue bellflower (Konkikyō)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)