Informatika » Počítače » Počítač - rôzne

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Počítače » Počítač - rôzne

Počítačové znalosti, práca s počítačom, princíp internetu a fungovanie internetu, práca s internetom. Otázky na overenie počítačových znalostí

TIP IT slovník

help
Čo znamená skratka CLI?


Pomalé načítavanie otázok ?