Informatika » Počítače » Najpoužívanejšie počítačové programy

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Počítače » Najpoužívanejšie počítačové programy

Najpoužívanejšie počítačové programy.

TIP IT slovník

help
Program, ktorý sa dá použiť na prehliadanie internetových stránok:


Pomalé načítavanie otázok ?