Anglický jazyk » Predložky » Predložky času

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Predložky » Predložky času

Anglické predložky času: dopĺňanie správnych predložiek do viet. Napr.: in, on, at, ...

help
Do you sometimes go abroad ... the weekend?


Pomalé načítavanie otázok ?