Vzdelávacie kurzy

Katalóg firiem a ľudí poskytujúcich vzdelávacie kurzy, školenia, doučovanie, príprava na skúšky, maturity, prijímačky...

všetky vzdelávacie kurzy Prešovský kraj

nájdené vzdelávacie kurzy: 28   Popularita | Názov | Dátum vloženia

Výučba španielskeho a anglického jazyka.

Individuálne a skupinové kurzy cudzích jazykov. Tlmočnícke, prekladateľské a sprievodcovské služby.

Preklady, tlmočenie a výuka angličtiny.

Výučba anglického jazyka detí a mládeže. Firemná, skupinová a individuálna angličtina pre dospelých. Preklady a tlmočenie.

Individuálne aj skupinové kurzy anglického a nemeckého jazyka.

Výučba anglického jazyka pre firmy.

Výučba anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho jazyka pre deti od 10 rokov a dospelých.

Inštitút zaoberajúci sa rozvojom osobnosti, zvyšovaním vzdelanostnej úrovne a kvalifikácie. Jazykové a manažérske kurzy.

Záujmovo-vzdelávacia inštitúcia, ktorá ponúka jazykové kurzy angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny a taliančiny.

Vzdelávacie kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, talianskeho a ruského jazyka.