Vzdelávacie kurzy

Katalóg firiem a ľudí poskytujúcich vzdelávacie kurzy, školenia, doučovanie, príprava na skúšky, maturity, prijímačky...

všetky vzdelávacie kurzy Trenčiansky kraj

nájdené vzdelávacie kurzy: 39   Popularita | Názov | Dátum vloženia

Vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, počítačových zručností, účtovníctva. Tlmočnícke a prekladateľské aktivity.

Vedenia jazykovej školy Elite. Výučba anglického a nemeckého jazyka pomocou Direct method for English a Dierektes Deutsch.

Organizovanie seminárov a kurzov z oblasti sociálneho a pracovného práva, daní, účtovníctva, miezd a iných.

Jazyková škola - jazykové kurzy angličtiny. Prekladateľské služby.

Rekvalifikačné kurzy: kuchár, čašník, opatrovateľ, sprievodca v cestovnom ruchu. Angličtina a nemčina pre opatrovateľky.

Jazyková škola poskytujúca individuálne, skupinové a firemné jazykové kurzy vyučované rodenými hovorcami.

Výučba cudzích jazykov - anglický, nemecký, ruský francúzsky a španielsky jazyk.

Vzdelávanie, organizovanie kurzov a školení - rekvalifikačné kurzy, jazykové kurzy a iné.

Ponuka rôznych kurzov. Umenie, varenie, vzťahy, počítače.

Výučba cudzích jazykov. Anglický jazyk Callanovou metódou.