bi- - význam slova

Slovník odborných pojmov

bi- (alternatívy: bis-, bin-) » prvá časť zložených slov s významom „dvakrát“

Hodnotenie slova: 4 (272 hlasov)