Informatika » Počítačové siete » IP adresovanie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Počítačové siete » IP adresovanie

Kvízové otázky zamerané na počítačové siete: návrh počítačových sietí a podsieťovanie (pridelenie IP adries). Otázky vhodné aj na cisco certifikát alebo pre návrh vlastnej domácej počítačovej siete.

TIP IT slovník

help
Aká je adresa siete, v ktorej je zariadenie s IP adresou 192.168.1.250/24 ?


Pomalé načítavanie otázok ?