Informatika » Počítačové siete » IP adresovanie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Počítačové siete » IP adresovanie

Kvízové otázky zamerané na počítačové siete: návrh počítačových sietí a podsieťovanie (pridelenie IP adries). Otázky vhodné aj na cisco certifikát alebo pre návrh vlastnej domácej počítačovej siete.

TIP IT slovník

help
Najviac koľko podsietí možno vytvoriť zo siete 192.168.1.0/24 ak musia byť v každej podsieti 4 počítače (zero subnet a all-ones nie sú povolené)?


Pomalé načítavanie otázok ?