Informatika » Počítačové siete » IP adresovanie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Počítačové siete » IP adresovanie

Kvízové otázky zamerané na počítačové siete: návrh počítačových sietí a podsieťovanie (pridelenie IP adries). Otázky vhodné aj na cisco certifikát alebo pre návrh vlastnej domácej počítačovej siete.

TIP IT slovník

help
Sieť s IP adresou 192.168.32.0/19 je rozdelená na 3 podsiete s konštantnou maskou (zero subnet je povolený). IP adresa a maska 3. podsiete je:


Pomalé načítavanie otázok ?