Informatika » Počítačové siete » IP adresovanie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » Počítačové siete » IP adresovanie

Kvízové otázky zamerané na počítačové siete: návrh počítačových sietí a podsieťovanie (pridelenie IP adries). Otázky vhodné aj na cisco certifikát alebo pre návrh vlastnej domácej počítačovej siete.

TIP IT slovník

help
Najviac koľko zariadení možno pripojiť do siete s adresou 192.168.128.0/23 ?


Pomalé načítavanie otázok ?