wikipedia 1 279 pred .n.l.   Korunovácia Ramzesa II. za faraóna

wikipedia 100 pred .n.l.   Gaius Iulius Caesar - narodenie

51 pred .n.l.   Korunovácia Kleopatry - kráľovná Egypta

wikipedia 10. 01. 49 pred .n.l.   Alea iacta est

kocky sú hodené

wikipedia 44 pred .n.l.   Zavraždenie Júlia Cézara

30 Ukrižovanie Krista

434 Korunovácia Attily kráľa Hunov

wikipedia 453 smrť hunského kráľa Atilu (zánik hunského panstva)

658 smrť kráľa Sama

wikipedia 800 Karol Veľký - cisár Rímskej ríše

wikipedia 871 začiatok vlády Svätopluka

885 arcibiskup Metod - smrť

Za svojho nástupcu určil domáceho kňaza Gorazda.

wikipedia 894 koniec vlády Svätopluka

894 kráľ Svätopluk - smrť

Na jeho miesto nastupuje jeho syn Mojmír II. Na stolec v Nitre nastupuje Svätopluk II.

1000 knieža Štefan sa stal prvým uhorským kráľom

wikipedia 1305 Poprava Williama Wallace

wikipedia 1321 smrť Matúša Čáka Trenčianskeho

Matúš Čák Trenčiansky bol označovaný ako pán Váhu a Tatier, ktorý takmer 20 rokov neobmedzene vládol na veľkej časti Slovenska

wikipedia 1431 Smrť Johanky z Arku

Jana z Arku alebo Johanka z Arku alebo Panna Orleánska bola francúzska bojovníčka proti Angličanom v storočnej vojne.

1458 Matej Korvín - uhorský kráľ

wikipedia 07. 08. 1560 Alžbeta Bátoriová - narodenie

wikipedia 27. 12. 1566 Ján Jesénius - narodenie

wikipedia 21. 08. 1614 Alžbeta Bátoriová - úmrtie

wikipedia 21. 06. 1621 Ján Jesénius - úmrtie

1643 Ľudovít XIV. - korunovácia kráľa Francúzska

1713 poprava Juraja Jánošíka

wikipedia 13. 05. 1717 Mária Terézia - narodenie

wikipedia 1740 začiatok vlády Márie Terézie

wikipedia 25. 06. 1741 korunovácia Márie Terézie v Bratislave

wikipedia 21. 10. 1750 Juraj Fándly - narodenie

wikipedia 03. 10. 1762 Anton Bernolák - narodenie