Rozdiel: bleskozvod vs. hromozvod

hodnotenie: 4.8 (4 hlasov)

Aký je rozdiel medzi slovami bleskozvod a hromozvod

Bleskozvod a hromozvod sú synonymá a veľmi zaužívané pojmy, ale pojem hromozvod nie je správny. Keďže ide o zariadenie slúžiace ako ochrana pred úderom blesku, správny názov je bleskozvod.

bleskozvod

hromozvod

Podobné slová: blesk hrom