akronym - význam slova

Aký význam má akronym? Informácie o slovách z výkladového slovníka a slovníka odborných pojmov.

Slovník odborných pojmov (cudzie slová)

akronym » skratkové slovo

Hodnotenie slova: 3 (285 hlasov)

Skloňovanie slova akronym

Slovník odborných pojmov

akronym » skratkové slovo vytvorené z počiatočných písmen alebo slabík niekoľkých slov, napr. ČEDOK, NATO, AIDS