akrostich - význam slova

Aký význam má akrostich? Informácie o slovách z výkladového slovníka a slovníka odborných pojmov.

Slovník odborných pojmov

akrostich (alternatívy: akrostichon) » báseň, v ktorej počiatočné alebo koncové slabiky, hlásky alebo slová veršov tvoria ďalšiu informáciu

Hodnotenie slova: 3 (288 hlasov)

Skloňovanie slova akrostich