Vzdelávacie videá online - Ekonómia: Makroekonómia 1

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Ekonómia

nájdené vzdelávacie videá: 91   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Podstata nezamestnanosti (kriteriálna nezamestnanosť), ekonomicky aktívne a ekonomicky neaktívne obyvateľstvo, absolútna nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, druhy nezamestnanosti - frikčné, štrukturálne, cyklické, sezónne

vzdelavacie video

Podstata dvojsektoru (domácnosti a firmy), agregátna ponuka, spotreba, úspory, investície

vzdelavacie video

Rovnováha v dvojsektore

vzdelavacie video

Multiplikátor, identita v dvojsektore

vzdelavacie video

Podstata trojsektoru (štát), rovnováha v trojsektore, štátny rozpočet

vzdelavacie video

multiplikátor, identita v trojsektore

vzdelavacie video

podstata štvorsektora, (zahraničie), rovnováha

vzdelavacie video

Multiplikátor, grafické zobrazenie čistého exportu

vzdelavacie video

identita v štvorsektore (tzv. dvojitý deficit)

vzdelavacie video

Definícia hrubého domáceho produktu (HDP) - trhová hodnota, tieňová ekonomika (čierna a šedá ekonomika), rezident, nerezident