Vzdelávacie videá online - Ekonómia: Makroekonómia 1

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Ekonómia

nájdené vzdelávacie videá: 91   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Podstata nezamestnanosti (kriteriálna nezamestnanosť), ekonomicky aktívne a ekonomicky neaktívne obyvateľstvo, absolútna nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, druhy nezamestnanosti - frikčné, štrukturálne, cyklické, sezónne

vzdelavacie video

Podstata dvojsektoru (domácnosti a firmy), agregátna ponuka, spotreba, úspory, investície

vzdelavacie video

Rovnováha v dvojsektore

vzdelavacie video

Multiplikátor, identita v dvojsektore

vzdelavacie video

Podstata trojsektoru (štát), rovnováha v trojsektore, štátny rozpočet

vzdelavacie video

multiplikátor, identita v trojsektore

vzdelavacie video

podstata štvorsektora, (zahraničie), rovnováha

vzdelavacie video

Multiplikátor, grafické zobrazenie čistého exportu

vzdelavacie video

identita v štvorsektore (tzv. dvojitý deficit)

vzdelavacie video

Definícia hrubého domáceho produktu (HDP) - trhová hodnota, tieňová ekonomika (čierna a šedá ekonomika), rezident, nerezident

vzdelavacie video

Metódy výpočtu - výdajová metóda (spotreba, investície, vládne výdaje, čistý export)

vzdelavacie video

Výrobná metóda / produkčná metóda (pridaná hodnota), dôchodková metóda

vzdelavacie video

Nominálny produkt, reálny produkt, čistý domáci produkt (znehodnotenie kapitálu)

vzdelavacie video

Hrubý národný dôchodok, medzinárodné porovnanie (produkt na hlavu), HDP a ekonomický blahobyt

vzdelavacie video

Historický vývoj peňazí - barterova zmena, komoditné peniaze, papierové peniaze, depozitné peniaze, definícia peňazí, funkcia peňazí

vzdelavacie video

Ponuka peňazí - definícia, peňažné agregáty (M1, M2, M3), graf, banková sústava, bilancia centrálnej banky a komerčné banky

vzdelavacie video

Zvýšenie ponuky peňazí, zníženie ponuky peňazí, tvorba peňazí, menová báza

vzdelavacie video

Dopyt po peniazoch - dôvody držania peňazí (transakčné, opatrnostné, špekulatívne), graf dopytu po peniazoch, pohyb po krivke, posun celej krivky dopytu po peniazoch

vzdelavacie video

Trh peňazí - spojenie dopytu a ponuky, rovnováha na trhu peňazí, zmena ponuky peňazí, zmena dopytu po peniazoch

vzdelavacie video

Fisherova rovnica - nominálna a reálna úroková miera