Vzdelávacie videá online - Matematika: Funkcie

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Matematika

nájdené vzdelávacie videá: 10   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Príklady na lineárne funkcie.

vzdelavacie video

Kartézska súradnicová sústava, zakreslenie grafu do roviny, príklady grafov funkcií.

vzdelavacie video

Všetko o kvadratickej funkcii.

vzdelavacie video

Lineárna a kvadratická funkcia v absolútnej hodnote

vzdelavacie video

Jednoduché a intuitívne vysvetlenie v prvej časti videa spolu s presnou matematickou definíciou v druhej časti.

vzdelavacie video

Najjednoduchší typ funkcie, s ktorou sa stretnete už na základnej škole. Jej predpis, základné pojmy a triky, ktoré využijeme pri riešení príkladov.

vzdelavacie video

Na konkrétnych príkladoch si vysvetlíme základné vlastnosti, ktoré môžeme určiť pri ľubovoľnej funkcii. V tomto videu sa pozrieme na definičný obor a obor hodnôt, kedy je funkcia rastúca alebo klesajúca a čo je maximum a minimum funkcie. Video obsahuje aj prehľad presných definícií použitých pojmov.

vzdelavacie video

Pozrime sa na ohraničenie funkcie zdola a zhora, pojmy infimum a supremum, prosté funkcie, párne a nepárne funkcie a nakoniec na periodické funkcie. Všetko je vysvetlené na príkladoch. Video obsahuje aj prehľad presných definícií použitých pojmov.

vzdelavacie video

Kvadratická funkcia - príklady.

vzdelavacie video

Kvadratická funkcia - ďalšie príklady.