Vzdelávacie videá online - Matematika: Algebra

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Matematika

nájdené vzdelávacie videá: 23   Popularita | Názov

vzdelavacie video

To sú výrazy, v ktorých je niečo umocnené na druhú. Graficky si odvodíme najpoužívanejšie vzorce pre prácu s takýmito výrazmi a vypočítame ďalšie príklady.

vzdelavacie video

Výrazy, v ktorých sú členy umocnené na vyššie mocniny ako na druhú. Odvodíme si ďalších niekoľko jednoduchých vzorcov, ktoré nám uľahčia počítanie príkladov.

vzdelavacie video

Ak neviete riešiť rovnice, toto je miesto, kde začať. Vrhneme sa rovno na najbežnejšie typy príkladov.

vzdelavacie video

Na úvod si vyriešime niekoľko jednoduchých nerovníc. V druhej časti využijeme znalosti o intervaloch.

vzdelavacie video

Veľmi dôležité video pre ďalšie počítanie. Budeme porovnávať súčin dvoch výrazov s nulou.

vzdelavacie video

Geniálna metóda pre nájdenie koreňov alebo rozklad polynómov vyššieho stupňa.

vzdelavacie video

Definícia absolútnej hodnoty a počítanie príkladov s absolútnou hodnotou.

vzdelavacie video

Ďalší možný spôsob riešenia príkladov (rovníc a nerovníc) s absolútnou hodnotou.

vzdelavacie video

6 príkladov, v ktorých využijeme všetky znalosti o rovniciach.

vzdelavacie video

4 metódy riešenia sústav dvoch rovníc.