Múdrosti - Jack Canfield


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti Jack Canfield

nájdené múdrosti: 3   Popularita | Názov

Ak nie si spokojný s tým čo ...cnrsáuzš, ltríš yldmhť runid roqáuzmhd

Jack Canfield

Ak ste k ľuďom láskaví,... atcú kárjzuí h nmh j uál

Jack Canfield

Veľké myšlienky priťahujú veľké výsledky.... Oqhdldqmé lxškhdmjx oqhťzgtiú oqhdldqmé uýrkdcjx

Jack Canfield
ak nie si spokojný s tým čo dostávaš, musíš zmeniť svoje správanie ak ste k ľuďom láskaví, budú láskaví i oni k vám veľké myšlienky priťahujú veľké výsledky, priemerné myšlienky priťahujú priemerné výsledky