Múdrosti - Robin Sharma


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti Robin Sharma

nájdené múdrosti: 1   Popularita | Názov

Ak chceš prežiť pokojný a zmysluplný život, ...ltríš mzioqu oqnctjnuzť onjnimé z ylxrktokmé lxškhdmjx.

Robin Sharma
ak chceš prežiť pokojný a zmysluplný život, musíš najprv produkovať pokojné a zmysluplné myšlienky,