Výroky, citáty a múdrosti - Friedrich Nietzsche

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Friedrich Nietzsche

ak má človek dôvod, vydrží takmer všetko cez hudbu majú vášne rozkoš zo seba samých, hovorí sklamaný: Čakal som ohlas a počul som len chválu, najpresnejšími znameniami doby sú štýl a duch listov, najväčšie myšlienky sú najväčšími udalosťami, počúvajte ma dobre, lebo vás učím, ako byť nadčlovekom! nadčlovek je zmyslom zeme! Človek je len lanom medzi zvieraťom a nadčlovekom - lanom napnutým nad hlbokou priepasťou, potešenie prináša len polovičné vzdelanie, v pravej láske, duša prekrýva telo, veľkosť znamená udávať smer, výhoda zlej pamäti je v tom, že tie isté príjemné veci prežívame viackrát vždy ako prvý raz, z lásky k ľuďom človek občas obíjme niekoho ľubovoľného, ale práve to nesmie onomu ľubovoľnému prezradiť, akonáhle sa človek rozhodne uzavrieť aj tomu najlepšiemu protiargumentu, je to znamenie silného charakteru, teda príležitostnou vôľou k hlúpostiam, beda tým, ktorí nepoznajú nič vyššie ako svoj súcit! Čo v človeku je, sa začne prezradzovať, až keď slabne jeho talent, ideš k ženám? nezabudni na bič! kto dosiahne svoj ideál, ten ho práve tým prekročí, to, čo ma nezničí, to ma podporí, učiť sa nevidieť seba je nutné, aby sme mohli vidieť mnoho vecí, v láske existuje vždy aj trochu šialenstva, no v tom šialenstve je aj štipka rozumu, Žiť s ľuďmi je ťažké preto, lebo je veľmi ťažké mlčať, Čo ťa nezabije, to ťa posilní geniálny človek sa nedá zniesť, pokiaľ nemá ku genialite ešte aspoň dvoje: vďačnosť a čistotnosť, kristus je anarchista, ktorý mal úspech, toť vše, Ľudská duša sa podobá na letokruhy stromu, manželstvo je obyčajne také cenné ako tí, ktorých spája - obyčajne teda nestojí za nič, myšlienka na samovraždu je silný útešný prostriedok, Človek s ňou prežije hociktorú zlú noc, na našich školách niet ani stopy po učení sa mysleniu, najskôr si treba položiť otázku: veríš, že sa s touto ženou budeš až do staroby dobre zabávať? všetko ostatné v manželstve je prechodné, ale väčšinu času zaberajú rozhovory, originálni duchovia sa nevyznačujú tým, že vidia niečo nové, ale staré a všetkými poznané vidia v novom svetle, pre priemerného je priemernosť šťastím, predierajú sa k vrcholu ako zvery, potiaci sa ako hlúpi, zabudli im povedať, že cestou môžu obdivovať krásu krajiny, presvedčenie je viera, že na istom stupni poznania sme našli definitívnu pravdu, to som spravil ja – hovorí moja pamäť, to som nemohol urobiť ja – hovorí moja hrdosť a zostáva neoblomná, nakoniec – pamäť ustúpi, Žeby môj život predsa len nebol úplne k ničomu? Človeka možno definovať schopnosťou sľubovať, duša, ktorá vie, že je milovaná avšak sama nemiluje, prezrádza svoju usadeninu, Čo je v nej najhlbšie, vyplaví sa na povrch, keď si musíme o niekom zmeniť mienku, potom mu nepohodlie, ktoré nám spôsobil, tvrdo spočítame, mužovo blaho sa volá: ja chcem, Ženino blaho sa volá: on chce, pravý muž chce dve veci - nebezpečenstvo a hru, preto chce ženu, najnebezpečnejšiu hračku, smelosť, ktorá útočí, ubíja ešte aj smrť, keď vraví: bol toto život? dobre! ešte raz!,