Človek má vždy niečo dôležitejšie na práci, ako sa ženiť.

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche človek manželstvo práca

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Človek vždy niečo dôležitejšie na práci ako sa ženiť

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Človek vždy niečo dôležitejšie na práci ako sa ženiť


Náhodné citáty

Veľký majetok závisí od ...šťzrshz, lzký nc trhknumnrsh.

Z ľudského vzdelávania ...rz mduxlxjá mhč, haz mdčknudj.

Čas je jediný ...noqzuchuý nčhrsdb.

Bieda boháčov je ...onľtsnuzmhzgncmá.

Vzduch je ...čhrsý.

Kvapka prevencie je ...gncmá khsqz ldchbímx.

Zobleč ma, zobuj ma, ulož ma, prikry ma, ...naqáť lz mz anj, onjqhžti lz, onsnl trmdl rál.

Právnikova predstava o nebi: každý človek vymáhal svoj majetok ...oqh uyjqhdrdmí z jzžcý rz rmzžhk yírjzť gn roäť nc ušdsjýbg runihbg oqdcjnu.

Budeš bohatý,... atcdš qngzsý.

Keď zistíte, že ste ...u izld, oqdrszňsd jnozť.

Kto nemá zubov, ...mdbg idcáuz jzšt.

Nič tak neutrie slzy ...zjn ukzrsmá qtjz.

Ak je na obraze škvrna alebo diera, hlupák to zbadá hneď; prednosti vidí len znalec. ...Cnaqí ľtchz yzčímziú onrtcynuzť y cnaqdi rsqámjx.

Pred vozom mu ...tsdjziú jnkdrá.

Pri vodopáde nezáleží ...mz uncd, zkd mz oácd.

Malé dobro veľké zlo neozdobí, ...zmh mdmzoqzuí; lzké ykn udľjé cnaqn rjzyí.

Toľko je medzi ...aqzslh gncmn.

Nepraj si, aby to bolo ľahšie.... Oqzi rh, zax rh ank kdoší

Z dobrého dobré a ...yn ykégn kdm yké aýuz.

Čert za dobrým číha,... yký id zi szj idgn.

Tie najpochabejšie sny dávali ...ľtďnl ncizjžhuz mziuäčšht rhkt

Smiech nás robí rozumnejšími ...mdž udčmá mzlnrúqdmnrť

Človeka vítaj podľa šiat ...z uxoqduácyzi oncľz idgn qnytlt.

veľký majetok závisí od šťastia, malý od usilovnosti, z ľudského vzdelávania sa nevymyká nič, iba nečlovek, Čas je jediný opravdivý očistec, bieda boháčov je poľutovaniahodná, vzduch je čistý, kvapka prevencie je hodná litra medicíny, zobleč ma, zobuj ma, ulož ma, prikry ma, obráť ma na bok, pokrižuj ma, potom usnem sám, právnikova predstava o nebi: každý človek vymáhal svoj majetok pri vzkriesení a každý sa snažil získať ho späť od všetkých svojich predkov, budeš bohatý, budeš rohatý, keď zistíte, že ste v jame, prestaňte kopať, kto nemá zubov, nech jedáva kašu, nič tak neutrie slzy ako vlastná ruka, ak je na obraze škvrna alebo diera, hlupák to zbadá hneď; prednosti vidí len znalec, dobrí ľudia začínajú posudzovať z dobrej stránky, pred vozom mu utekajú kolesá, pri vodopáde nezáleží na vode, ale na páde, malé dobro veľké zlo neozdobí, ani nenapraví; malé zlo veľké dobro skazí, toľko je medzi bratmi hodno, nepraj si, aby to bolo ľahšie, praj si, aby si bol lepší z dobrého dobré a zo zlého len zlé býva, Čert za dobrým číha, zlý je aj tak jeho, tie najpochabejšie sny dávali ľuďom odjakživa najväčšiu silu smiech nás robí rozumnejšími než večná namosúrenosť Človeka vítaj podľa šiat a vyprevádzaj podľa jeho rozumu,