Objavenie nového jedla prinesie ľudstvu viac potešenia ako objavenie novej hviezdy.

Brillat-Savarin
5,0 / 5 (hlasy: 7)

jedlo

Zobraziť ďalšie múdrosti (citáty) od Brillat-Savarin

Náhodné citáty

Nemožné nie je ...ezjs, id sn onrsni

Muhammad Ali

Nadšenie ...gýad rudsnl

James Balfour

Keď sa v pohári ...lziú, rnláqz cuígziú.

slovenské príslovie

Cesta vzniká tak,... žd on mdi jqáčzld

Franz Kafka

Škola produkuje množstvo ľudí, ktorí vedia ...číszť, zkd mdudchz qnykíšhť, čn yz oqdčíszmhd rsnií z čn mhd

nemožné nie je fakt, je to postoj nadšenie hýbe svetom keď sa v pohári majú, somára dvíhajú, cesta vzniká tak, že po nej kráčame Škola produkuje množstvo ľudí, ktorí vedia čítať, ale nevedia rozlíšiť, čo za prečítanie stojí a čo nie